top of page

Individuele coaching/therapie

"Het is beter op reis te zijn dan je vast te zetten op één plek"

sss.jpg

Je hebt bepaalde wensen, vragen, doelen of dromen en je worstelt daarmee of je wilt jezelf uitdagen om verder te groeien, maar weet niet zo goed hoe.

Misschien sta je op een punt in je leven dat je denkt; wat wil IK nu eigenlijk? Dat kan vanuit privé sfeer zijn of vanuit werkomgeving.

 

Andere mogelijkheden die een reden kunnen zijn om een afspraak te maken zijn: angsten, somberheid, stressgerelateerde klachten, onzekerheid, onverwerkte rouw of moeite met het verwerken van ingrijpende ervaringen.

 

Werkwijze:

Tijdens de sessies ga jij aan de slag met jouw leer- en hulpvragen. Het traject bestaat uit een reflectie- en actieproces. Je staat stil bij hoe jouw leven tot nu toe is gelopen, uit welk familiesysteem je komt en wat jouw opvattingen zijn over jezelf, je relaties en de wereld. Handige en minder handige patronen die jij laat zien in het dagelijkse leven zijn vaak terug te voeren op je familiesysteem en/of gebeurtenissen in je leven. Je krijgt inzicht in hoe patronen zijn ontstaan en in stand worden gehouden en zich vertalen in je huidige relaties, je gezin, je werk etc. Er ontstaan inzichten/bewustwordingen, waardoor er ruimte komt voor groei. Soms moeten moeilijkheden/blokkades doorworsteld en verwerkt worden, voordat er ruimte komt om in het nu en de toekomst te kunnen kijken.

Tijdens het actieproces ga je oefenen met nieuwe strategieën en gedragsalternatieven om zodoende jouw doelen te behalen.

 

De begeleiding is altijd maatwerk en veelal gebaseerd vanuit het SAMI-concept, de Systeemtherapie en de Cognitieve-Gedragstherapie. De sessies bestaan deels  uit gesprekken, maar ook wordt er gebruik gemaakt van creatieve werkvormen.

bottom of page