top of page

Klachtenprocedure 

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen, dat u als cliënt van mijn praktijk, een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Ik zal er dan alles aan doen, om er samen met u uit te komen. Transparantie en eerlijke en open communicatie zijn voor mij erg belangrijk. Kom dus gerust naar me toe wanneer u ergens ontevreden over bent.

Mochten we er gezamenlijk of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NVRG (College van Toezicht). Het College van Toezicht toetst de klacht aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Zij doen dit onpartijdig en onafhankelijk. Zie voor meer informatie: www. NVRG.nl

 

bottom of page