top of page

Ouder en gezinstherapie

xxx.jpg

Systemische ouderbegeleiding

 

Opvoeden….behalve plezier, kan het ook momenten van wanhoop, frustratie en onzekerheid geven. Misschien luistert jouw kind slecht, is hij/zij angstig of s omber, is er veel ruzie onderling of zijn er spanningen in huis en begrijpen jullie elkaar niet meer goed. Samen kijken we welke helpende patronen en welke belemmerende patronen binnen jullie gezin werkzaam zijn en wat er nodig is om weer tot een volgende stap te komen.

Gezinstherapie

 

Kenmerkend voor (gezins)therapie is dat gezinsleden (in wisselende samenstelling) worden betrokken bij de gesprekken. Zorgen staan namelijk nooit op zichzelf. Ze hebben altijd te maken met de situatie (gezin, cultuur, etc..) waarin iemand leeft. Door met elkaar te kijken naar de gezinsstructuren, de dynamieken en patronen binnen het gezin en onderlinge interactiepatronen worden krachten, maar ook belemmerende patronen helder. Tijdens de gezinsgesprekken zoeken we met elkaar naar de wensen en mogelijkheden om deze zorgen de baas te worden.

De gezinsgesprekken bestaan enerzijds uit gesprekken, maar ook wordt er gebruikt gemaakt van creatieve, ervaringsgerichte werkvormen.

Voorbeelden van zorgen waarna gezinstherapie kan worden ingezet:

- Het gezin heeft 1 (of meerdere) ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt.

- Je kind voelt zich somber en/of angstig, waardoor je je als ouders machteloos voelt.

- Ouders zijn gescheiden en je maakt je zorgen om je kind(eren).

- Je kind lakt regels aan zijn/haar laars, laat gedragsproblemen zien, wat effect heeft op het hele gezin.

- Ouders staan niet op 1 lijn qua visie en opvoeding, waardoor er veel spanning is.

- Je hebt als ouder zelf psychische danwel lichamelijke klachten wat invloed heeft op het gezin.

bottom of page